چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
اطلاعیه ویژه
آخرین اخبار
کد خبر: ١٣١٩٦
تعداد بازدید : محافظت شده
تعداد دیدگاه ها : 5 دیدگاه

مهرستان: نشست هم اندیشی  فعالین سیاسی- اجتماعی شهرستانهای مهر و لامرد  با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و فرمانداران این دو شهرستان برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری مهرستان ؛ در این نشست صمیمی که پس از ضیافت افطار علامه ؛ دبیر حزب اعتدال و توسعه شهرستان‌ مهر برگزار شده بود ، تعدادی…

مهرستان: نشست هم اندیشی  فعالین سیاسی- اجتماعی شهرستانهای مهر و لامرد  با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و فرمانداران این دو شهرستان برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری مهرستان ؛ در این نشست صمیمی که پس از ضیافت افطار علامه ؛ دبیر حزب اعتدال و توسعه شهرستان‌ مهر برگزار شده بود ، تعدادی از فعالان سیاسی شهرستان مهر و لامرد به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
علوی نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به وحدت مثال زدنی که بین مردم و مسئولین این دو شهرستان در دولت تدبیر و امید محقق شده است ، از بین رفتن تنش های تاریخی بین دو شهرستان و وحدت و برادری حاصل شده در این مدت را مهمترین دستاورد دولت تدبیر و امید خواند. وی همچنین گزارش مبسوطی از عملکرد ادارات شهرستان در سال های ۹۵ و ۹۶ ارائه داد.

گفتنی است تا قبل از دولت تدبیر و امید حضور و همراهی مسئولین شهرستانهای مهر و لامرد  در کنار هم به دلیل اختلافات سیاسی و تفکر حاکم مسئولین وقت، میسر نبود و متاسفانه این اختلافات به جامعه نیز تسری یافته بود. اما پس از دولت تدبیر امید مسئولین دو شهرستان جلساتی مشترک در راستای منافع مشترک برگزار کردند و برای اولین بار شاهد برگزاری شورای اداری مشترک شهرستانهای لامرد و مهربودیم.

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی - اجتماعی شهرستان های مهر و لامرد


دیدگاه بینندگان
غیر قابل انتشار: ٠
در صف انتشار: ٠
انتشار یافته: ٠
|
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۲۰:۰۰
٠
١

بله . خیلی دلم میخواهد نقد درست حسابی بکنم از عملکرد عده ای از دوستان هم از این طرف هم از اون طرف غایب ولی چکار کنیم میدونم بدتر میشود که بهتر نمی شود . در هر صورت فرصتهای طلایی در حال سوختن است . در مراسم دیشب جای خیلی از دو ستان خالی بود . شاید سخنرانان دیشب وقتی سخنانشان گوش میدادیم غیر ممکن بود که اشاره ای از نامهربانیهای داخلی اشاره ای نمیشد . حال باید فکرش زد ایا این شکاف بنفع گروه موسوم به اصلاحطلب است و یا اینکه باید قید این گروه تا سالها زد . غیر از مسعولین دو شهرستان بقولا ریش سفیدهای سیاسی حضور نداشتند . هر کدام به نوعی دلخور هستند . من میگوییم حق صدرصدی با ما اما چون سکاندار این کشتی هستیم باید نهایت صلح و دوستی در شهرستان ایجاد کنیم . همه نگرانی ما بابت از بین رفتن فرصت های طلایی در شهرستان است که شاید دوباره برنگردد. همه تلاش کنیم خصوصا در راستای اشتغال جوانان که معظل بزرگ منطقه محسوب می شود و اگر این هنر توانستیم انجام بدهیم در همه فعالیتهایمان موفق بوده ایم .

|
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ۱۵:۰۲
٠
٠

دوست عزیز
منظور شما از فرصت های طلایی در حال سوخت را متوجه نشدم اما اگر منظورتان عدم حضور آن عده خاص خود رای، همیشه طلبکار در گفتمان اصلاحطلبی منطقه است که اتفاقا چه خوب شد که حضور ندارند…عملکرد و رفتار این افراد هیچ گاه در دایره اصلاحطلبی نمی گنجد…البته تا ما چه تعریفی از اصلاحطلبی داشته باشیم؟
افرادی که تخریب را جایگزین نقد منصفانه کرده اند، زنده باد مخالف من را تبدیل به مرده باد کرده اند، مردم سالاری را جایگزین تکروی کرده اند(برای هر کدام دلایل متقن موجود است) همان بهتر که حضور نداشته باشند.
از کدام ریش سفیدان سخن می رانید؟؟؟ از آنان که در راس گروه های به اصطلاح اصلاحطلبی قرار گرفته اند ولی در عین حال دیکتاتورمابانه عمل می کنند و چشم دیدن وحدت امروز را ندارند؟!
کاملا بر عکس، محور سخنان همه سخنرانان وحدت بود و دوری از حاشیه سازی عده ای قلیل…دوری از افرادی که نان شان در عدم وحدت است، حسودانی که چون قدرتی ندارند و در نگاه مردم جایی ندارند اقدام به تخریب می کنند

|
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ ۰۰:۵۵
٠
٠

جرس عزیز
بله از نردبان همین بزرگان که امروز از دید شما شده اند دیکتاتور و طلبکار بالا رفتین و امروز شده اید صاحب نظر !!
آری این جلسه غاعبانی داشت بزرگ که تعدادشان هم کم نبود و در آینده وزن شما و دوستانتان و این عزیزان مشخص خواهد شد.

پاسخ ها
جرس
|
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ۱۰:۱۴
|
٠
٠

اتفاقا جناب مهری عزیز کاملا برعکس است
این آقایانی که شما مدنظر دارید هیچ گونه نقطه مثبتی و اهرمی جهت بالا رفتن ندارند چه رسد به نردبان و پله ترقی!!
از کدام جهش حرف می زنید؟ از کدام عملکرد مثبت سخن می رانید؟
قریب به سی سال است تفکر این آقایان تنها و تنها خودرایی بوده و غیر از منم منم کردن هیچ حرفی برای این مردم و منطقه نداشته اند...

اینان طردشدگان تاریخ سیاسی اجتماعی هستند

|
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ ۱۳:۳۴
٠
٠

همه امده بودند همه انهايي كه مورد اقبال مردم هستند همه انهايي كه به وحدت اعتقاد دارند همه انهايي كه توسعه بيشتر منطقه اروزيشان است ٦نفر نيامدند كه خود را فقط اصلاحطلب ميدانند ولي بويي از اصلاحطلبي نبردند بقاي خود را در حذف ديگران ميدانند از حضور همه ميترسند چون چيزي براي ارايه ندارند به خردخانوادگي اعتقاد دارند نه به خرد جمعي مردم را عوام ميدانند و خود را نخبه فارغ از اينكه مردم از افراد خودخواه گذشته اند مردم از افرادي كه دنبال مراد و مريدي هستند گذشته اند دست همه دست اندركاران درد نكند


شما هم می توانید دیدگاه خود را ارسال نمایید.


موارد عدم تایید دیدگاه
  • توهین به مقدسات ادیان الهی
  • به صورت حروف لاتین (فینگلیش)
  • حاوی مضامين تبلیغاتی با هدف سوء استفاده
  • خلاف قانون مطبوعات و رسانه ی جمهوری اسلامی ایران
  • نظراتی با یک آی پی خاص و نام های متفاوت جهت سوء استفاده
  • حاوی مطالبی جهت تخریب فرد، شخصیت شناخته شده یا گروه خاص
  • حاوی توهین، مطالب کذب، تمسخر، هتاکی،تفرقه انگیز، تهمت و افترا