اطلاعیه ویژه
آخرین اخبار
کد خبر: ١٣٣٣
تعداد بازدید : محافظت شده
تعداد دیدگاه ها : 20 دیدگاه

بخشداران بخش های وراوی ، گله دار و اسیر شهرستان مُهر به طور همزمان تودیع و سرپرست جدید هر بخشداری معرفی شدند. به گزارش سایت خبری – تحلیلی مهرستان؛ طی جلسه ای در محل فرمانداری شهرستان مهر از زحمات آقایان خواجه زاده ، برومند و موسوی تقدیر وآقایان رستمی فرد ، مهدی دهقان و سالاری…

فرمانداری شهرستان مهر

بخشداران بخش های وراوی ، گله دار و اسیر شهرستان مُهر به طور همزمان تودیع و سرپرست جدید هر بخشداری معرفی شدند.

به گزارش سایت خبری – تحلیلی مهرستان؛ طی جلسه ای در محل فرمانداری شهرستان مهر از زحمات آقایان خواجه زاده ، برومند و موسوی تقدیر وآقایان رستمی فرد ، مهدی دهقان و سالاری به ترتیب بعنوان سرپرست بخشداری های گله دار ، وراوی و اسیر منصوب شدند.

 


دیدگاه بینندگان
غیر قابل انتشار: ٠
در صف انتشار: ٠
انتشار یافته: ٠٠
|
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ ۱۶:۰۴
٢
٤

الحمدلله که با ..(حذف متن).. گله دار سیاه ترین دوران تاریخ گله داربا..(حذف متن).. به پایان رسید به پایان رسید وبازهم به پایان رسید........

پاسخ ها
اﺳﻴﺮ ﺯﻳﺒﺎ
|
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ ۲۰:۴۳
|
٠
٠

ﺩﺭﺭﺭﺭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﺩ ﺑﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاﺭ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻬﺮ
ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮﺩﻳﺪ ﺑﺮ ﺩﺭﺩﻫﺎﻱ ﺑﺪﺧﻴﻢ ﻣﺮﺩﻡ اﺷﺮاﻑ ﺩاﺭﻳﺪ

|
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ ۱۶:۲۸
٣
٦

افرادمعرفي شده جهره هاي مثبت,مردمي,باتجربه,جوان وكاردان هستند..اميدواريم مردم وراوي واسيروگله داركه تاريخ وزيني درتمدن ايران اسلامي دارنددرزمان مديريت اين سروران عزيز,راه توسعه رابيابندوجايگاه واقعي خودشان رابدست اوردند,...بنده مدتهاقبل جناب دهقان ورستمي فردراميشناسم..وتوانايي شان راميدانم...تبريك وتهنيت به انهاعرض ميكنم وارزوي موفقيت...

|
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ ۰۸:۴۷
٢
٤

سلام دوستان كه در سايت مهرستان
يه سوال آيا با عوض كردن مديران مديريت بهتر مي شود؟ايا فكر نمي منيد كه راه و روش مديريت ما اشكال دارد وبه فكر مردم نيستيم با معرفي افرادي جايگزين افراد ديگر براي تعدادي خوب ميشه وتعداي ...وبعد از مدتي دوباره ورق برميگرده ايا اين شيوه مديريت است

|
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ ۰۸:۵۳
١
١

ما حتی سرپرست غیر بومی هم نمی خوایم
اقای فرماندار طبق چه برنامه ای اقای رستمی رو بعنوان سرپرست گله دار معرفی کردن
بخشدار باید بومی گله دار باشه تا دلسوز مردم باشه

پاسخ ها
ﻗﺎﺳﻤﻲ
|
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ ۲۰:۴۶
|
١
١

ﻣﮕﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﺑﻮﻣﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ? ﭼﻪ ﮔﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﻮﻥ ﺯﺩ? ﻣﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻴﻢ. ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ.
اﻣﻴﺪﻭاﺭﻡ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺳﺘﻤﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎﺷﻪ
ﻛﺴﻲ اﺯ ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﺨﺸﺪاﺭ ﮔﻠﻪ ﺩاﺭ اﻃﻼﻉ ﺩاﺭﻩ?

حسین
|
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ ۰۹:۴۰
|
٠
١

برادر عزیز 8 سال بخشدار بومی داشتیم چه گلی بر سر شهر گله دار زدیم اگر در این مدت یکسری به بخشداری گله دار هم می زدی می دیدی اطاق جناب آقای بخشدار هم داشتیم از دست می دادیم به خاطر اینکه داشت مخروبه می شد.

|
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ ۲۱:۳۶
٠
١

ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻮﻭﻻﻥ ﻣﻮﺭﺩ اﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاﺭ ﺑﻮﻣﻲ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﺮاﻱ ﻣﺮﺩﻡ اﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ اﺳﺖ. ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻜﺎﺭاﻥ ﻣﻮﺭﺩ اﻋﺘﻤﺎﺩ ﺧﻮﺩ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺪﻛﻲ اﺯ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﺭا ﺭﻓﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺯﻭﺩﺗﺮ اﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ

|
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ ۱۵:۴۹
٠
٠

ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺳﺘﻤﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺩاﺭﻧﺪ و ﻓﺮﺩﻱ ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﮔﺮ ﺣﺎﻓﻆﻪ ﻳﺎﺭﻱ ﻛﻨﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﺩاﺭ ﻣﻬﺮ ﺑﻮﺩﻥ و ﺷﻬﺮﺩاﺭ ﺑﻨﺎﺭﻭﻳﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻛﻪ ﺑﻨﺎﺭﻭﻳﻪ ﺭﻭ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﻛﺮﺩﻥ. ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاﺭﻱ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻛﺮﺩﻳﻢ و ﺑﻪ ﻧﻆﺮ ﻣﻴﺎﺩ ﺟﻮﻭﻥ ﻗﺎﺑﻠﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﻣﻴﺪﻭاﺭﻳﻢ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﺷﻪ
ﺗﺎ ﺑﺎﺷﻪ اﺯ اﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﺧﺒﺮﻫﺎ

|
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ ۱۷:۳۲
٠
٠

اﺯ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاﺭ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. اﻣﻴﺪﻭاﺭﻳﻢ ﺯﻭﺩ ﺑﻘﻴﻪ ﺭﻭﺳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﻭ ﻋﻘﺐ ﻧﮕﻪ ﺩاﺷﺘﻨﺪ ﻫﻢ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﺑﺸﻦ و ﺑﺠﺎﻱ اﻭﻧﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺑﺸﻦ ﻛﻪ ﺗﻌﻬﺪ و ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﻌﺼﺐ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻤﻨﻮﻥ اﺯ ﻣﻬﺮﺳﺘﺎﻥ. ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺷﻲ ﺑﻮﺩ

|
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ ۰۹:۲۸
٠
٠

دنیا همه هیچ و کاردنیا همه هیچ -ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ -دانی که از آدمی چه ماند پس مرگ ؟- عشق است و محبت است و باقی همه هیچ - اونهای که خیلی دلشان میخواهد که بقیه روسای ادارات عوض بشند بدونند که اگر خودشان ادعای پست دارند وخیلی فکر میکنند که آب و نان داره که دارند اشتباه میکنند چون هیچی توش نیست و اگر میخاند انتقام بگیرن بدونند دنیا همه هیچ است - و بعدیها بدتر از اولیها میشند.

|
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ ۱۴:۱۰
١
٠

انصافا تا حالا این بومی ها چه گلی به سرمون زدن؟

دیگه جای دفاع هم نذاشتن که مخالفت کنیم بگیم غیر بومی نمیخاییم

|
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ ۱۵:۳۶
٠
٠

شنیده شده است بخشداری گله دار را موریانه برداشته است ، آیا صحت دارد؟

|
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ ۱۶:۴۰
١
١

ﭘﺲ ﺑﻘﻴﻪ اﺩاﺭاﺕ ﭼﻲ? ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﻣﻠﺖ و ﺯﺟﺮ ﺩاﺩﻥ ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ..

|
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ ۰۹:۲۸
٠
٠

ای بابا ول کنید فرمانداری چه گلی زده سرمون که شما دنبال بخشداری هستید خدا وکیلی هر شهروند ده سالی یکبار هم با بخشداری کاری نداره گذاشتن ده تا صندوق رای و بر داشتن آن در زمان انتخابات و بس برای این دیگه میخاد اعصاب خودتون رو خورد کنید این روزا حرف اول در هر شهر اقتصاد . تجارت . کسب و کار و بازار می زند هر شهر اگه رونق اقتصادی داشته باشه اون برنده است . بله اگه شهردار غیربومی بود اون فاجعه است بخشداری حتی برای پرداخت آب و برق خودش هم مونده

|
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ ۱۱:۱۶
٠
١

آقای دهقان از نفرات شایسته شهر وراوی هستند .به امید روزهای خوب

|
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ ۱۹:۴۰
٠
١

همین که بخشداری مثل بخشدار گله دار عوض شده باید بر پشت بام ها رفت و الله اکبر گفت...... هر که ندیده نمی دونه گله دار چی کشیده

|
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ ۱۵:۱۰
٠
٠

کار درست را فرماندار کرد

|
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ ۱۴:۱۰
٠
٠

سلام با عرض تبریک به بخشدار جدید وراوی و خدا را شکر از رفتن بخشدار قبلی

|
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ ۱۷:۰۸
٠
٠

سلام اقای دهقان از اینکه شمارا برازنده بخشدار وراوی دیدند خوشحالیم امیدوارم شما عقب افتادگی وراوی از همه لحاظ به خصوص پیگیری اب شهر وراوی که توسط ..(حذف متن).. قبل صورت گرفت جبران نمایید برای شما ارزوی موفقییت داریم


شما هم می توانید دیدگاه خود را ارسال نمایید.


موارد عدم تایید دیدگاه
  • توهین به مقدسات ادیان الهی
  • به صورت حروف لاتین (فینگلیش)
  • حاوی مضامين تبلیغاتی با هدف سوء استفاده
  • خلاف قانون مطبوعات و رسانه ی جمهوری اسلامی ایران
  • نظراتی با یک آی پی خاص و نام های متفاوت جهت سوء استفاده
  • حاوی مطالبی جهت تخریب فرد، شخصیت شناخته شده یا گروه خاص
  • حاوی توهین، مطالب کذب، تمسخر، هتاکی،تفرقه انگیز، تهمت و افترا