سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
اطلاعیه ویژه
آخرین اخبار
کد خبر: ٨٢
تعداد بازدید : محافظت شده
تعداد دیدگاه ها : بدون دیدگاه

محمود يوسفي بشر همواره از سپيده دم حيات براي بقا ودوام خويش وزيستن، با بخشي ازمحيط درنزاع بوده وازآن احتراز وپرهيز نموده است وبخشي راپذيرفته وبه خدمت گرفته است.وحاصل تجربيات خويش رابراي هم نوعانش به وديعه نهاده است.هميشه سلامت وامنيت محوربرنامه هايش بوده است.آنچه درگذر زمان وطي قرون محصول مشترك همه ملت ها ونسلها بوده،استفاده…

محمود یوسفی
محمود يوسفي

بشر همواره از سپيده دم حيات براي بقا ودوام خويش وزيستن، با بخشي ازمحيط درنزاع بوده وازآن احتراز وپرهيز نموده است وبخشي راپذيرفته وبه خدمت گرفته است.وحاصل تجربيات خويش رابراي هم نوعانش به وديعه نهاده است.هميشه سلامت وامنيت محوربرنامه هايش بوده است.آنچه درگذر زمان وطي قرون محصول مشترك همه ملت ها ونسلها بوده،استفاده از آويشن به عنوان گياهيست كه خاصيت جادويي واعجاز آن در عرصه سلامت نزد همه اقوام به اثبات رسيده ودر شبكه اسرار آميز درمان وسلامت جايگاه واهميت ويژه اي پيدا كرده است وهرروز بخش جديدي از رموز ناشناخته ي اين گياه اسرار آميز رمز گشايي مي شود.ودرداروسازي ودرمان دردهاي مختلف مبناي بسياري ازداروها قرارگرفته است.اين مقال كه موردعلاقه ي نگارنده بوده محصول تجربيات شخصي،پرس وجوهاي محلي،وب گردي وكتب موجوددراين زمينه مي باشد.اميدآنكه خوانندگان عزيزباارائه نكته نظرات وتجربيات خويش دراين زمينه به تكميل اين سطورهمت گمارند.

مشخصات:

آويشن يكي از قديمي ترين گياهان دارويي است.به گونه اي كه دركتب مذهبي به عنوان گياه مورد علاقه حضرت موسي(ع)ازآن يادشده است. مصريان ويونانيان باستان ازآن براي درمان بيماري هاي خود استفاده مي كرده اند. آويشن بانام علمي th ymus vulgris واژه اي يوناني به معني جرات است ودرزبان فارسي«آويشن»ودر كتب طب سنتي با نامهاي «آويشن»، «حاشا»و «صعترالحمير» وده ها نام ديگرآمده است .اين گياه درمناطق مختلف كشورمان به نام هاي متفاوتي خوانده شده است.درمنطقه مهرومناطق اطراف به نام «اوشم» معروف است .هرچند دراين منطقه تنها گونه وحشي آن وجود دارد اما درمناطق ديگر كشت هم مي شود .درعهد باستان آويشن سنبل شجاعت وتهورورشادت بوده است.ودرقرون وسطي ودردوران شواليه ها نيز هروقت كه زن هاي زيباي اروپا قصدتحسين معشوقه هاي شواليه ي خودرا داشتند روبان هاي زيبايي كه روي آن شكل گياه آويشن برآن نقش بسته بودونمادشجاعت بودبه آنان هديه مي دادند.اين گياه يا بوته، كه بيشتر شبيه درختچه است دراين منطقه ازنيمه هاي اسفند تاپايان ارديبهشت ماه بايد انتظار ظهور آن راداشت.

آويشن باخاصيتي گرم وخشك يكي از گران بهاترين گياهان دارويي روي زمين است زيرا مواد گوناگون وفوق العاده موثري درآن وجود دارد كه بدون اغراق به اندازه مجموعه داروهاي يك داروخانه دروجود آدمي تاثيرودردرمان بيماريهاي مختلف اعجاز مي كند.

رستنگاه:
آویشن شهرستان مهر فارس
آويشن شايد تنها گياه دارويي است .كه هم دررويش وهم دراستفاده گستره جغرافيايي فراگيري دارد هرچند اين گياه رابومي نواحي مديترانه اي مي دانند..اين گياه آب وهواي ملايم متمايل به گرم وخاك هاي بازه كشي روبه آفتاب رابراي رويش ترجيح مي دهد ونقاط كوهپايه اي خاك هاي شني،سنگلاخي وبه دليل نياز به آفتاب درمناطق كم درخت ومرتفع رشد مي كند.درمنطقه مهر اين گياه يابهتر بگوييم درختچه درارتفاعات شمالي وجنوبي مشرف برشهر مي رويد مهريها براين باورند كه آويشن ارتفاعات جنوبي خاصيت بيشتري دارد.مخصوصا اين خاصيت جادويي درنيمه اول فروردين مضاعف است.

شيوه مصرف:
آویشن شهرستان مهر فارس
دربيشتر كشور ها آويشن رابه صورت تازه مصرف مي كنند امادركشورما ازخشك شده آن استفاده مي شود .درمنطقه مهر ازبرگهاي خشك كه گاهي باكف دست ساييده ،يا آن را آسياب كرده مصرف مي كنند. مقداري از آن را در يك ليوان آب حل كرده ميل مي نمايند.مرسوم ترين شيوه ي استفاده، جوشاندن آن است كه پس از جوشاندن ازپارچه اي به عنوان صافي عبور مي دهند وبه دليل طعم تند آن كمي شكر به آن مي افزايند .گاهي آويشن رادركنار گياهان دارويي ديگر جوشانده وتحت عنوان «دواي توهمي»يامخلوطي استفاده مي كنند وچندسالي است كه عرق آويشن نيز رايج شده ومصرف كنندگان زيادي هم پيدا كرده است.وگاهي نيز از آن مانند چاي ،دم كرده، نوش جان مي كنند .همچنين درگذشته به دليل همان خاصيت ضد باكتري وضد قارچي آن براي بعضي از جراحات ناشي از سوختگي وختنه كودكان و… كيسه اي پارچه اي پراز آويشن برگردن آنان مي آويختند تااز عفونت زخمها وجراحات به اين شكل جلوگيري نمايند.

خواص آويشن:

۱-ضد عفوني كننده است.

۲-دردرمان مجاري تنفس موثر است.

۳-آويشن داروي سنتي دردهاي معده وروده است.

۴-نشاط آور است.

۵-براي تقويت اعصاب،درمان افسردگي،خستگي وبي خوابي مفيد است.

۶-به دليل وجود ماده تيمون در آن خاصيت ضد ميكروبي وضد قارچي وضد انگلي دارد.

۷-براي دردهاي مفاصل ،نقرس ،ورم مفاصل ودردسياتيك مفيد است.

۸- ضد تشنج است.

۹-آويشن گازهاي روده را جذب كرده وازبين مي بردودردرمان نفخ معده وروده موثر است.

۱۰-گردش خون راتحريك وجريان آن رامنظم مي كند.

۱۱-هوش وقوه ادراك رازياد مي كند.

۱۲-اعمال اعضاي جنسي رادر بدن تحريك وتقويت مي كند.

۱۳-سلولهاي كبدرابه كاروفعاليت وامي دارد.

۱۴-براي جلوگيري از ريزش موي سروتقويت پيازها موثر است.

۱۵-آنتي بيوتيك هاي قوي درآن است .لذا ضد عفوني كننده وضد باكتري بسيار قوي است.

۱۶-براي طعم دار كردن انواع غذا مناسب است.

۱۷- ضداسپاسم وضدسرفه وخاط آوراست.

مضرات آويشن:

۱- افر اط در مصرف آویشن موجب بروز آلبومین در ادرار می گردد.

۲- مصرف بیش از حد آویشن کلیه ها را تحریک میکند و ممکن است سبب بروز آلبومین ، سرگیجه و ضعف قلب شود.

۳- زنان باردار مجاز به مصرف آویشن نمی باشند.، زیرا موجب سقط جنین می شود و در برخی افراد موجب ضعف نیروی جنسی و کم اشتهائی می گردد.

آويشن دركلام بزرگان:

امام کاظم (ع) می فرمایند:

داروی امیرالمومنان آویشن بود. او می فرمود: آویشن برای معده پرزی همانند پرز پارچه های مخمل می شود.الکافی،ج ۶

امام صادق علیه السلام :

آویشن و نمک که چون در کنار هم قرار گیرند ( مخلوط شوند )

بادها را از دل بیرون می رانندانسداد را می گشایند ، بلغم را می سوزانند

آب را در بدن به جریان در آورند ، بوی دهان را خوش می سازند

معده را نرمی می دهند ، بوهای بد را از دهان ببرند

و آلت را سفتی می بخشند

« موسی بن جعفر » ( ع ) فرمود :

داروی امیر المؤمنین ( ع ) صعتر بود و می فرمود : آن در معده پنهان و منسوج می شود مانند پنهان کردن قطیفه .

رسول خدا ( ص ) در ضمن مطالبی فرمود :

« الصعتر یقوی المعده و یقطع البلغم و هو امان من اللقوه » . یعنی صعتر معده را تقویت و بلغم را قطع می کند و از لقوه آسوده می گرداند .

توضیح : لقوه مرضی است که در صورت انسان به وجود می آید و گیجگاه انسان را به طرف گردن می گرداند .

محمد زکریای رازی :

صعتر ( آویشن کوهی ) ، تمام انواع گوناگون این سبزی به بدن حرارت می بخشد و باد را خارج می کند و از چیزهایی که باید اشخاص سرد مزاج بخورند به هضم غذا کمک می کند .

شخصي نزد امام رئوف عليه السلام از غلبه‌ي رطوبت شكايت كرد، امام به او دستور دادند آويشن نكوبيده را ناشتا ميل كند .

امام صادق (ع):

آويشن در معده پرزي ايجاد مي كند كه همچون پرز پارچه ي ابريشمي است .

در روايت است :آويشن معده را دباغي ميكند و موجب ايجاد پرز فعال در معده مي گردد .

روايت شده پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم آويشن را دعا نمودند و از آن استفاده مي كردند و هنگامي كه ماهي مي خوردند روي آن آويشن و نمك مي پاشيدند .

امام صادق (ع):

آويشن داروي هر دردي است و هيچ چيز مانند آن ورم و درد و تيركشيدن اعضا را درمان نمي كند .

 شما هم می توانید دیدگاه خود را ارسال نمایید.


موارد عدم تایید دیدگاه
  • توهین به مقدسات ادیان الهی
  • به صورت حروف لاتین (فینگلیش)
  • حاوی مضامين تبلیغاتی با هدف سوء استفاده
  • خلاف قانون مطبوعات و رسانه ی جمهوری اسلامی ایران
  • نظراتی با یک آی پی خاص و نام های متفاوت جهت سوء استفاده
  • حاوی مطالبی جهت تخریب فرد، شخصیت شناخته شده یا گروه خاص
  • حاوی توهین، مطالب کذب، تمسخر، هتاکی،تفرقه انگیز، تهمت و افترا